vr-left
vr-right
ce-este-eduvr

Ce este EDU-VR?

Proiectul își propune să cerceteze și să realizeze o
aplicație-cadru digitală care să genereze cursuri multimedia
interactive folosind RV-RA.

Pentru companii, creșterea continuă a expertizei resurselor umane și valorificarea potențialului acestora reprezintă o modalitate sigură prin care își pot menține și spori eficiența și competitivitatea pe piață. În același timp, însă, formarea continuă a personalului precum și managementul cunoștințelor este o provocare permanentă.

ce-este-eduvr

Folosirea unei soluții eficiente de instruire bazată pe tehnologia de Realitate Virtuală sau
Realitate Augmentată (RV-RA) poate spori considerabil rezultatele procesului de instruire, scăzând totodată
costurile și riscurile.

Galerie

Text despre galerie

ce-este-eduvr

Folosirea unei soluții eficiente de instruire bazată pe tehnologia de Realitate Virtuală sau
Realitate Augmentată (RV-RA) poate spori considerabil rezultatele procesului de instruire, scăzând totodată
costurile și riscurile.

ce-este-eduvr

Folosirea unei soluții eficiente de instruire bazată pe tehnologia de Realitate Virtuală sau
Realitate Augmentată (RV-RA) poate spori considerabil rezultatele procesului de instruire, scăzând totodată
costurile și riscurile.

Aplicația EduVR Apps, va putea fi folosită pentru instruirea personalului specializat din mai multe sectoare de activitate, printre care:

  • Proiectare și construcție navală;
  • Proiectarea și construcția de locuințe;
  • Metalurgie și siderurgie;
  • Proiectarea și construcția de mașini;
  • Turism și ecoturism (zona Delta Dunării);
  • Industria auto și componente auto;
  • Industria energetică și managementul de mediu;
  • Industriile creative (software, design, jocuri video);
  • Industria medicamentelor, produse farmaceutice, sănătate;
  • Tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Sistemul hardware IT ce însoțește aplicația fiind un sistem mobil de vizualizare VR-AR, va putea fi folosit în locațiile potențialilor clienți, crescând astfel gradul de integrare a aplicației în diverse sectoare de activitate.