Oculus Rift Headset
Oculus Rift

EDUVR APPS

Aplicație pentru generarea cursurilor multimedia interactive folosind realitate virtuală și augmentată

Aplicația EduVR Apps va putea aduce îmbunătățiri semnificative la nivelul proceselor de instruire și acreditare a personalului agenților economici:

virtualizare

Virtualizarea va scădea costurile dedicate instruirii prin reducerea cheltuielilor cu materialele, consumabilele, aparatura folosită pentru training, în cazul aplicațiilor industriale.

scaderea-costurilor

Datorită posibilității instalării echipamentului hardware la locația beneficiarului, soluția va scădea costurile de transport, cazare și scoaterea din producție a personalului instruit.

instruire-in-mediul-virtual

Instruirea în mediu virtual va elimina situațiile în care este necesară prezența persoanei instruite în medii toxice, cu grad înalt de risc sau cu condiții de lucru grele.

invatare-prin-simulare

Învățarea prin simularea virtuală a situațiilor reale va crește măsura în care personalul ce se califică va răspunde corespunzător în cazul unor situații extreme ce pot apărea la locul de muncă.

Toate aceste posibilități enunțate mai sus pot aduce îmbunătățiri semnificative la nivelul sectorului de activitate căruia se adresează.

Folosirea aplicației de instruire EduVR Apps de către beneficiarii din alte sectoare de activitate, în cadrul procesului de instruire a personalului propriu
va genera know-how transferabil și la nivelul altor compartimente ale companiei noastre, de exemplu, la nivelul compartimentului de proiectare/design. Folosirea unei soluții de realitate virtuală în domeniul instruirii va putea pune bazele extinderii acestor tehnici moderne și în domeniul proiectării/testării/utilizării.

Obiectivul proiectului virtual reality

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

PROGRAMUL DE FINANȚARE:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”

Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

BENEFICIAR: SC ALTFACTOR SRL

PARTENER: SC ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.751.246,50 RON

Data de început a proiectului: August 2017

Data de finalizare: Iulie 2019

Obiectivul proiectului virtual reality

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Sporirea utilizării, calității și a accesului la TIC a angajaților întreprinderilor din restul economiei românești, respectiv accesul la un sistem performant de instruire, prin realizarea unei aplicații inovative pentru generarea cursurilor multimedia folosind Realitate Virtuală sau Augmentată – EduVR Apps – prin intermediul unui parteneriat în cadrul unei structuri de tip cluster TIC.

OBIECTIVE SPECIFICE

hololens

1. Cercetarea și realizarea aplicației digitale EduVR Apps – Aplicație pentru generarea cursurilor multimedia interactive folosind Realitate Virtuală sau Augmentată.

hololens

2. Dezvoltarea unui produs inovativ propriu, cu aplicabilitate în restul economiei românești, care să asigure atât o mai bună trecere de la dezvoltarea de aplicații educaționale în regim de outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, cât și o bună integrare pe verticală a acestei soluții TIC.

hololens

3.Integrarea mai bună a lanțurilor valorice la nivel local/regional prin colaborarea în cadrul clusterului IT ICONIC Iași, inclusiv prin crearea unui parteneriat sustenabil între SC ALTFACTOR SRL și SC ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL, ambele fiind membre ale clusterului.

hololens

4. Dezvoltarea organizațională și economică prin:

  • Creșterea capacității de cercetare – inovare a solicitantului;
  • Crearea de noi locuri de muncă în cercetare;
  • Diversificarea ofertei de produse și servicii, prin crearea, în afară de serviciile actuale de outsourcing în e-learning, a unui produs inovativ, cu valoare adăugată mare și impact semnificativ pe piața instruirii continue a angajaților pentru activități specializate din industrie;
  • Creșterea serviciilor oferite pieței locale și sporirea numărului de parteneriate cu agenți economici de pe plan local și național;
  • Creșterea cifrei de afaceri.